מאמנות מעבר לרשת

תוכנית הכשרה חדשנית וייחודית מאוד. במסגרת תוכנית זו נפרצת הדרך לשילובן של ילדות ונערות בספורט בחברה הבדואית בנגב. מטרת התוכנית הינה להכשיר קבוצת נשים בחברה הבדואית אשר תובלנה את הפעילות הספורטיבית והחינוך לאורח חיים בריא בקרב ילדות ונערות. תוכנית זו פותחה מתוך חוסר הקיים כיום בפעילות ספורט לקהל זה. ברוב הקהילות הבדואיות בנגב הילדות והילדים מופרדים החל מכיתה ד' מטעמי צניעות ומסורת. בשל כך כאשר הבנים משתתפים בפעילות ספורטיבית הבנות מופנות לעיסוק בתחומים שונים כגון יצירה, מלאכות הבית, לימודים וכ"ו. כחלק מהתוכנית גובשה קבוצת נשים בעלות יוזמה ויכולת הובלה גבוהה. נשים אלו משתתפות בקורס אשר מכשיר אותן כמדריכות כדורשת וכמנהיגות בתחום הספורט. ההכשרה מקנה כלים להעברת מסרים חברתיים וחינוכיים באמצעות הספורט. ההכשרה מעודדת את המשתתפות ליזום ולהוביל תהליכים בקהילה, כמו גם להוביל ילדות ונערות בפעילות ספורטיבית. בסיום ההכשרה וההתנסות בוגרות התוכנית מלוות ומועסקות על ידי מפעלות חינוך ביישוביהן. התוכנית החלה לפעול בתחילת שנת 2014 לאחר תהליך משותף של מפעלות חינוך והמשרד לפיתוח הנגב והגליל להטמעת הרעיון. התהליך היה ממושך ובמהלכו היה צורך להתגבר על לא מעט מחסומים תפיסתיים ותרבותיים.
שיתוף הפעולה של מפעלות חינוך עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי ועם המשרד לפיתוח הנגב הינו משמעותי וחשוב. הוא מוביל לשינוי חברתי וחיזוק גורמים חיוביים בקהילות השונות. היום, במרחק הזמן של שלושת שנות הפעילות ניתן לקבוע כי הפעילות תרמה רבות לקהילות ולמשתתפים בהן. הקשר בין הגופים נמצא בתהליך של הידוק יחסים והרחבת פעילות והשפעה. נקווה לעוד עשייה רבה ומשמעותית בהמשך.