מאמנים לשינוי חברתי

תכנית זו החלה לפעול בשנת 2009 במגזר הערבי-ישראלי, עם מתנדבי השירות האזרחי במימון משותף של "קרן יד הנדיב", "קרן ההזדמנות" ו"מפעלות חינוך וחברה". התוכנית מונה כיום כ- 80 מתנדבים מהמגזר הערבי-ישראלי ומשנת 2011, גם כ- 15 מתנדבים שהינם צעירים בסיכון מהמגזר היהודי.
המתנדבים מהחברה הערבית, שהם מוסלמים, נוצרים, בדואים ודרוזים מגיעים מ-25 ישובים שונים בארץ וכמעט כולם מתנדבים בישובים ובקהילות המוצא שלהם.
המתנדבים פעילים על בסיס יומיומי המתחלק באופן בו 25 שעות שבועיות בתוך בתי הספר כעוזרים למורה לחינוך גופני, מדריכי מסדרון, אחראים על הפסקות פעילות ועוד 15 שעות במסגרות בלתי פורמאליות (מתנ"סים, מרכזי נוער). 
כחלק מהגדרת התפקיד שלהם חלקם מובילים קבוצות של חניכים כמדריכי כדורגל ומדריכות כדורשת בצורה עצמאית.
הייחודיות של תכנית ההתנדבות במפעלות היא בכך שמעל 50 אחוז מהמתנדבים הם בנים (96% מכלל המשרתים בשירות אזרחי הן בנות).
הרקע שממנו באים המתנדבים אינו פשוט, ההצטרפות לשירות אזרחי מהווה עבור רבים מהם תהליך מורכב ולא קל בגלל ההתנגדות הקיימת בחברה הערבית בנושא השירות האזרחי. השירות האזרחי ניתפס בעיניי החברה הערבית כתרומה למדינה מבחינה לאומית ואפילו כמסייעת לצבא, תפיסה שכמובן אינה נכונה.