תיקו מנצח

אנו מאמינים שקיום מפגשים ספורטיביים רציפים וקבועים ויצירת קבוצות משותפות של חניכים עם צרכים מיוחדים וחניכים ללא צרכים מיוחדים יוכלו להביא יותר מכל פעולה אחרת להכרות שוויונית, אמיתית ומכבדת בין החניכים.
 
מטרות
1. יצירת קבוצת כדורגל לחניכים עם צרכים מיוחדים
2. עידוד תהליכי התנדבות בקרב בני נוער נורמטיביים
3. הכרות וקירוב בין נוער ללא צרכים מיוחדים לחניכים עם צרכים מיוחדים ושינוי עמדות.
 
מודל הפעלה
תכנית זו מפעילה קבוצות כדורגל משותפות הנפגשות על בסיס שבועי לאורך שנת הפעילות, לאימון כדורגל משותף ושיחה קבוצתית. 
השימוש במפגשי הכדורגל ככלי ליצירת פתיחות, סובלנות ויצירת קשרים חברתיים מסייע לשבור סטריאוטיפים ולקבל את האחר וכן מעודדת תהליכי התנדבות בקרב בני הנוער.
כחלק מהתוכנית משתתפים החניכים בטורנירים משותפים ומוזמנים יחדיו למשחקי הבית של הקבוצה הבוגרת.
 
לתכנית ההדרכה: