לרוץ קדימה

הפופולאריות של משחק הכדורגל הפכה אותו לשפה חוצת מגדר וגיל בקרב האוכלוסיות השונות. השילוב עם אחת מקבוצות הכדורגל המובילות במדינה יוצר תשתית לבניית תהליכים חינוכיים- חברתיים- ספורטיביים דרכם ניתן להעצים אוכלוסיות של נוער בגילאי תיכון ודרכם את הקהילות אליהן הם משתייכים. 
 
מטרת תכנית "לרוץ קדימה" הינה עידוד קבוצות מתבגרים למעורבות קהילתית. התכנית עושה שימוש בספורט ובכדורגל על מנת לממש מטרה מרכזית זו באמצעות עיסוק בתכנים של מנהיגות, הדרכה, התנדבות ותרומה לקהילה.
 
מטרות התכנית:
1. פיתוח יכולות מנהיגות ועידוד בני נוער למעורבות והתנדבות בקהילה.
2. עידוד לפעילות גופנית ואורח חיים בריא.
3. פיתוח מיומנויות חברתיות, מיומנויות הדרכה ועמידה מול קבוצה.
4. הכשרה מקצועית ומתן הזדמנות לבני הנוער להשתלבות בתחום הספורט.
 
לתכנית ההדרכה: