ירדן

שנת 2008 סימנה את תחילת הפעילות בממלכת ירדן, לאחר דרישה מקומית להפעלת הפרויקט על ידי מפעלות. דרך קשרי משפחה עם ערבים בישראל, המעורבים בפעילות של מפעלות, נוצרה בקשה והוגדר צורך למעורבות ולבניית תוכנית פעילות בממלכה. כיום, הפרויקט בירדן, המבוסס בתכניו כל תוכנית "הכר את השכן" וכולל מרכיבים של בניית אמון לצד "הכרת האחר", מקיף כ- 80 ילדים בגילאי 9-14 מהיישובים שייח' חוסיין ושונא הצפונית, היושבים בעמק הירדן המזרחי.

יישובים אלו נמצאים באזור כפרי, המתפרנס בעיקר מחקלאות,מרעה ועבודת אדמה. הרמה הסוציו אקונומית של תושבי אזור זה היא הנמוכה בממלכה, לטענת המקומיים. ביישובים אלו פעילים 2 מאמנים, מורה לאנגלית ומורה למחשבים שעברו הכשרות עם צוות מפעלות בישראל והדרכה על התכנית, בסיוע פיאד שלבי שאמון על ריכוז הפעילות בירדן והקשר עם מפעלות.

את הפעילות בירדן עצמה מרכז אבו אל מאג'ד שער, מנהל מועדון ספורט בצפון עמק הירדן המזרחי. אבו אל מאג'ד טוען כי "פנינו תמיד מושטות לשלום וספורט הוא הדרך הטובה ביותר להוכיח זאת". זוהי פריצת דרך בפעילותה חוצת הגבולות של "מפעלות" שמוכיחה שוב כי המודלים הייחודיים שפותחו בפרויקטים השונים, המשלבים ערכים חינוכיים דרך שימוש בשפת הכדורגל, בעלי רלבנטיות אדירה בפעילות חוצת גבולות, דתות ותרבויות.

התוכנית ממומנת בחלקה על ידי המשרד לשיתוף פעולה אזורי.