הרשות הפלשתינית

בחמש השנים האחרונות, הורחבה תוכנית "הכר את השכן" של מפעלות שיועדה לקרב בין יהודים וערבים בתוך ישראל, לכלול גם את תחומי הרשות הפלסטינית.

מטרת תוכנית זו, היא ליצור מפגשים בין חניכים פלסטינים ויהודים ודרך הכדורגל והחיבור המשותף להסיר סטריאוטיפים ודעות קדומות ולשנות עמדות. התוכנית פועלת כיום באזור דרום הר חברון וטול כרם ומונה כ-200 חניכים פלסטינים, אשר נפגשים עם היישובים המקבילים אליהם מהצד הישראלי. 

התוכנית ממומנת בחלקה על ידי האיחוד האירופי ועל ידי המשרד לשיתוף פעולה אזורי.