המכללה החברתית לניהול וסורט

מהי הכשרה תעסוקתית ומה משמעותה לחברה?
 
ההכשרה התעסוקתית הינה שם כללי למגוון רחב של קורסים והכשרות שונות אשר נועדו לתת ללומד כלים יישומיים לעבודה בתחום בו עוסקת ההכשרה. אדם אשר מקבל הכשרה תעסוקתית מפתח כישורים ויכולת בעולם העבודה. באמצעות כישורים אלו הוא מסוגל לרכוש מקצוע ובהמשך להתפרנס באופן עצמאי ולהיות אדם תורם לחברה יותר מכפי שהיה ללא ההכשרה.
כל הכשרה תעסוקתית מורכבת משלושה מרכיבים מרכזיים: התלמדות (בדרך כלל מבוסס על קורס מקצועי), התנסות בעיסוק במקצוע, ולסיום, קבלת תעודת הסמכה איתה ניתן לעסוק במקצוע הנרכש.
 
לא מכבר הוכח כי כישורי עבודה מקצועיים מהווים גורם מרכזי בצמצום פערים חבריים ואף מאפשרים להשיג שיפור במדרג החברתי.
הביטוי העיקרי של צעירים ללא השכלה או מקצוע הוא העוני המדאיג והפערים החברתיים הגדולים בישראל. אחד הגורמים המרכזים לעוני הוא באי יכולתן של משפחות רבות להשתכר כראוי. בהעדר חינוך והכשרה מתאימים, הדבר מקשה על בני המשפחה למצוא לעצמם מסלולי חיים המאפשרים פרנסה וחיים בכבוד. בהקשר זה המצב בפריפריה בישראל מדאיג במיוחד, בשל הפערים הגדולים הקיימים לאומת מרכז הארץ.
 
בתחום הספורט קיים מגוון רחב של הכשרות מקצועיות. רוב ההכשרות הקיימות מפוקחות על ידי האגף להסמכת מאמנים  ומדריכים בספורט במנהל הספורט. מינהל הספורט הוא הנותן את התוקף לתעודת ההסמכה בכל הענפים המוכרים על ידיו. הכשרות אלו נועדו להסמיך מאמנים מקצועיים לספורט תחרותי בכל הרמות.
 
בתחום החינוך ישנו מגוון גדול עוד יותר של הכשרות. הכשרות אלו עוסקות בכל צורות החינוך על קהלי היעד ורבדיו השונים. הכשרות אלו מפוקחות על ידי מגוון גורמים בהם משרד החינוך, מנהל חברה ונוער, משרד הכלכלה ועוד. רוב ההכשרות החינוכיות מעניקות היתר לעיסוק בעבודה חינוכית עם קהל יעד מוגדר.
 
למרות מגוון ההכשרות הגדול המצוי בתחומים שצוינו, בתחום המשלב חינוך וספורט יש חסר גדול בהכשרות. ייחודן של ההכשרות אותן מקיימת מפעלות חינוך וחברה הוא בשילוב בין התחומים. כיום אין אף גורם מוסמך אשר מעניק תוקף ממוקד להכשרות בתחום המשולב.
 
מפעלות חינוך וחברה רואה בספורט כגורם המגבש ומעצב את דמות החניך והחברה. מתוקף כך מפעלות חינוך נעזרת בספורט ככלי חינוכי להנחלת ערכים לחניך ולחברה. ייחודן של ההכשרות המתבצעות במפעלות חינוך וחברה הוא במתן הכלים היישומיים להשתמש בספורט לא רק ככלי הישגי לשיפור יכולות גופניות ותחרותיות, אלא גם ככלי להשפיע על החניך, הקבוצה ודרכם על החברה כולה. ההכשרות מורכבות משילוב בין הכשרה ספורטיבית מקצועית בענף לצד הכשרה חינוכית אשר מקנה כישורים ויכולות להשתמש בספורט ככלי חברתי חינוכי.

תפיסת העולם של מפעלות חינוך בתחום ההכשרות התעסוקתיות מבוססת על ההנחה לפיה, העצמתם של גורמים בעלי יכולת מנהיגות בקהילה תוביל להעצמת הקהילה כולה. מפעלות חינוך פועלת לצמצום פערים חברתיים כחלק מתפיסת עולמה. לכן ההכשרות התעסוקתיות מופנות לקהלי יעד המצויים לרוב בשולי החברה בישראל. ההכשרות פרוסות על פני הארץ, אך מתמקדות בפריפריה הגיאוגרפית. גילאי המשתתפים בהכשרות נעים בין 17 ל-45.
 
מודל ההפעלה של מפעלות
 
מפעלות חינוך וחברה שואפת לצייד את כל משתתפי תוכניות ההכשרה שלה בכלים להשתלבות בתעסוקה. לצורך כך פותח מודל ההפעלה להכשרות התעסוקתיות. מודל ההפעלה בנוי מכמה שלבים.
 
בשלב ראשון, המשתתפים בתוכנית עוברים הכשרה מקצועית ומקיפה בענף הספורט ובתוכן החינוכי. במהלך ההכשרה המשתתפים לוקחים חלק בסמינרים המגבשים ומחזקים את דמותם כמנהיגים דעתניים. ההכשרה חושפת את המשתתפים בה לאוכלוסיות ותרבויות שלא בטוח שהיו פוגשים בהן ללא ההשתתפות בתוכנית. 
 
בשלב שני, במהלך ההכשרה ולקראת סופה המשתתפים נדרשים לאמן קבוצות ילדים ונוער. שלב זה מוגדר כהתנסות מעשית ומתקיים במסגרת פעילות מפעלות חינוך וחברה. כל משתתף מאמן קבוצות מהקהילה אליה הוא משתייך. במהלך תקופת ההתנסות המשתתפים רוכשים כלים יישומיים לתפקידם החדש ומקבלים ליווי מקצועי של צוות מפעלות ושל צוות המרצים בקורס. מטרתו המרכזית של שלב זה הינה ליצור זיקה בין משתתפי ההכשרה למעסיק עתידי בקהילה המקומית. מפעלות משתדלת לקלוט לשורות מאמניה את בוגרי ההכשרה. 
 
בקבוצות מסוימות אנו מקיימים שלב שלישי בו אנו מעודדים את הבוגרים ליזום פעילויות בתחום החינוך והספורט במטרה לחזקם כגורמים מובילים ובעלי יוזמה בקהילה.
 
מפעלות חינוך וחברה בוחנת את אפשרויות התעסוקה של משתתפי התוכנית עוד בשלב האיתור.
 
כחלק משיתוף הפעולה של מפעלות חינוך והמשרד לפיתוח הנגב והגליל מושקעים מאמצים רבים לשילוב נערים בסיכון בהכשרות המקצועיות. נוער בסיכון  מאופיין ברמת המסוגלות התעסוקתית נמוכה (מסוגלות תעסוקתית הינה קשת היכולת והכישורים, המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה כלשהו, לעבוד בו, להתמיד ולהתקדם בו). על ידי מתן הכשרה מקצועית מתחזקת המסוגלות תעסוקתית בקרב נוער בסיכון וגדלים הסיכויים להשתלבות עתידית בעולם התעסוקה. הכשרות אלו מסייעות לנערים לקבל על עצמם עצמאות ואחריות ולהתגבר על הקשיים בסביבה ממנה הם מגיעים.
 
 
תכניות ההכשרה נועדו לענות על חוסר שהיה קיים בהכשרות מאמנים בעלי כלים חינוכיים.
ההכשרות מעצימות ומחזקות את השימוש בספורט ככלי חינוכי בקהילות השותפות בהן.
זאת לצד מתן תעודת מקצוע וכלים חינוכיים למשתתפים עצמם. 
 
הכשרות המחלקה מיועדות לבוגרים מגיל 16 ומעלה מכל הדתות, הקהילות ושכבות האוכלוסייה בארץ.
במסגרת הפעילות אנחנו מקיימים את ההכשרות הבאות:
 
תוכנית "מאמנים לשלום" - מדריך למשחקי כדור ( כדורגל, כדורסל)
הכשרה  - במסגרת התוכנית אנו מכשירים מדרכי כדורגל בעלי גישה חינוכית ומדריכות כדורשת בעלות גישה חינוכית.
אזור – כל הארץ (דרום, צפון ומרכז כולל ירושלים)
קהל יעד – יהודים וערבים בוגרים, גברים ונשים
 
 
תוכנית מאמנות "מעבר לרשת"
הכשרה – מדריכות כדורשת ומובילות בתחום החינוך בספורט בקהילה
קהל יעד – נשים מגילאי 16 ומעלה מכל הארץ
 
 
קורס שופטי כדורגל
הכשרה – הקורס מעניק תעודת שופט כדורגל מוסמך
אזור – כלל ארצי (הקורס מתקיים באצטדיון הלאומי ומקבץ משתתפים מכל הארץ)
קהל יעד – צעירים בסיכון ממסגרות פעילות של מפעלות, מתנדבי שירות לאומי במפעלות, מאמני מפעלות.
ההכשרה היא יוזמה משותפת של איגוד השופטים ומפעלות חינוך.
 
אנו ממשיכים לשקוד גם בימים אלו על הכשרות נוספות בתחומים ולקהלים נוספים.
 
קורסים נוספים שקיימים במכללה:
 
קורס ליצנות רפואית, קורס כושר, קורס odt, מדריך משחק מחבט ( טניס וטניס שולחן), מדריך ריצות ארוכות, מנחה לילדים בשטח/טבע, מנחה אומנויות, מדריך דרבוקה, מנחה משחקי תנועה, מדריך קואורדינציה, מדריך ריקודי עמים, ניווט, גלגלי ענק וכו'