משחק ראש

תכנית זו עושה שימוש בעולם הלמידה החווייתית ובהעשרה כבסיס לרכישה ולשיפור של מיומנויות למידה בקבוצה ובאופן פרטני. התכנית מיועדת לחניכי מפעלות חינוך בכיתות ג'-ו' אשר עוברים את תכנית "דרך המגרש" ומוצעת כמסגרת נוספת של מפגש קבוצתי בעל ערך לימודי תוך התמקדות במקצועות האנגלית והחשבון. 
המפגש של החונך עם החניכים מהווה מסגרת לימודית בלתי פורמלית וככזו היא מתמקדת בשיפור הישגים לימודיים תוך שימוש בעזרים ובגירויים שונים כגון סרטים, משחקי חשיבה, עזרים ויזואליים  ועוד. 
 
מטרות התכנית:
• חיזוק מיומנויות הלמידה של החניך תוך חיזוק תחושת המסוגלות העצמית שלו.
• ניצול כוח השייכות לקבוצת כדורגל והרצון לשחק, לצרכי למידה והעשרה בצורה חווייתית.
 
המפגש הלימודי ואימון הכדורגל המתווסף אליו מהווים שניהם קרקע פורייה לרכישת מיומנויות חיים כמו למידה עצמית, מילוי הוראות, ניהול זמן וכן תורמות להעצמת החניך, חיזוק תחושת המסוגלות שלו ויצירת חוויית הצלחה.  
 
לתכנית ההדרכה: