מדיניות האיכות

מפעלות חינוך וחברה
אדם, קהילה, ספורט
 
עמותת מפעלות חינוך וחברה הוסמכה לתקן ISO 9001:2008  ע"י מכון התקנים הישראלי
 
מדיניות האיכות
 
”מפעלות“ מייחסת ערך עליון לאיכות הביצוע והשירות אותה היא מעניקה
ללקוחותיה, תוך ראיית צרכי הלקוח כמוקד לפעילות ולעשייה, מתוך מטרה
לעמוד בצפיות הלקוח ולשביעות רצונו.
 
הנהלת ”מפעלות“ מתחייבת שתהליכי העבודה, הנהלים, מערך ההדרכה
ופיתוח צוות המאמנים, מכוונים לרמת שירות גבוהה ללקוחותיה.
כמו כן, ההנהלה פועלת ומוודאת שכל עובד מכיר, מבין ומיישם את כל מרכיבי
מערכת האיכות הרלוונטים לתפקידו ופועלת להבאת כל עובד לרמת
המקצועיות האופטימלית.
 
עובדי ”מפעלות“ מתחייבים בזאת לבצע את כל הפעילויות על פי הנהלים,
מדיניות האיכות ונורמות העבודה הנהוגות ב“מפעלות“, באמינות, הגינות
ויושר אישי.
 
עמותת ”מפעלות“, על מנהליה ועובדיה, שואפת למצוינות, התחדשות
והתעדכנות מתמדת במקצוענות, בניהול ובשרות תוך הדגשת איכות היחסים
שבין אדם לחברו.
 
על החתום
ד“ר מאיר אורנשטיין
מנכ“ל