דרך המגרש

תכנית הדגל של העמותה והוותיקה שבהן, השואפת לקדם את הילד כחלק מחברה ערכית, תוך שילוב פעילות ספורטיבית.
התוכנית פועלת בקרב מאות מסגרות חינוכיות וקהילתיות שונות, פורמאליות ובלתי פורמאליות, החל מבתי ספר )במסגרת מערכת השעות או בהמשך ליום הלימודים(, דרך מתנ”סים וכלה בפנימיות, הוסטלים וכפרי ילדים ונוער. במסגרת התוכנית אנו עדים לקשר ישיר בין השתתפות הילדים בפעילות לשיפור בהתנהגות ובהישגיהם הלימודיים ולשיפור באקלים החברתי. 
התוכנית מאושרת פדגוגית ע”י משרד החינוך.
 
מטרות
1. חיזוק מיומנויות חברתיות בקבוצת השווים והקניית נורמות התנהגות.
2. היכרות עם המושג מנהיגות, הכרת תכונות מנהיג וסוגי מנהיגות שונים.
3. עידוד לפעילות גופנית ואורח חיים בריא.
 
מודל הפעלה
התוכנית מורכבת מ 33-מערכי אימון והדרכה לשנת פעילות, בני שעה וחצי עד שלוש שעות של אימוני כדורגל מקצוענים על בסיס שבועי, בשילוב מפגש חברתי-ערכי, הלקוח מתוך עולם הכדורגל והספורט ומקביל לחיי החניכים.
התכנית משתמשת בעולם הכדורגל והחיבור של החניכים לעולם זה ובמסגרתה נחשפים החניכים לערכים שונים כגון: מנהיגות, קבוצתיות, שיתוף פעולה, הוגנות ואחריות לצד הקניית נורמות התנהגות סביב נושאים כגון מניעת אלימות, סובלנות כלפי אוכלוסיות ומגזרים שונים, עידוד לפעילות ספורטיבית, אורח חיים בריא, קבוצת השווים, התנדבות ותרומה לקהילה.
 
לתכנית ההדרכה: