חזון ומטרות

מפעלות חינוך וחברה
אדם, קהילה, ספורט

מפעלות חינוך וחברה הוא ארגון חברתי חינוכי ייחודי, הפועל באמצעות הספורט למען החברה והקהילה.

חזון:
חזונו של ארגון מפעלות חינוך וחברה הוא שימוש בספורט לבניית חברה וקהילה, המושתתות על הבנה, שותפות, סובלנות, הכרת האחר וקבלת השונה, כמו גם למען היחיד לשם מיצוי הפוטנציאל הטמון בו והגשמת העצמי על-פי מיטב יכולותיו.
 
מטרות:
לחנך ולהכשיר את החניך להאמין בעצמו וביכולותיו.
להעניק לו כלים למעורבות חיובית בחברה ובקהילה. 
לחנכו להיות אזרח נאמן ואכפתי.
להכשיר באופן מקצועי מאמנים ומתנדבים כדי שיהוו דמויות חיוביות בחייו של החניך.
ליצור שותפות מהותית עם קהילת היעד.
לעודד היכרות וקרבה בין אוכלוסיות ומגזרים שונים.
להנחיל את השיטה, הידע והערכים הייחודיים למפעלות חינוך וחברה כדי לאפשר את  פיתוחה של הקהילה.