דבר היו"ר

ברוכים הבאים לאתר מפעלות חינוך וחברה
מתחת לפני השטח של ישראל השסועה, הכעוסה והבוטה רוחש עולם
שונה, טוב יותר, נכון הרבה יותר.  בעולם ההוא - האמיתי - פועלים מאות
המדריכים, המאמנים והמורים יחד עם מעל 100,000 חניכים, הנוטלים חלק
במפעלות החינוך והחברה של הפועל תל אביב.
הספורט הוא אורח חיינו, החינוך הוא הנשמה המניעה אותנו, והילדים
הישראלים הם השותפים האמיתיים שלנו. אין אצלנו מחיצות, כולם שווים,
שווים הרבה יותר.
ילדים בריאים ובעלי מוגבלויות, ספורטאים צעירים בנים ובנות, ילדים
צפוניים פוגשים בדרומיים, ילידי הארץ יחד עם עולים מכל קצוות תבל,
יהודים מכדררים עם ערבים, ממתנ”סים ופנימיות, מהמרכזים ומהפריפריות
- ומעל לכל מערכת תומכת חינוכית וחברתית.
השילוב המופלא של קידום הספורט, עם לימודים עיוניים, תרומה לקהילה
ומפגש בין קבוצות שונות בחברה הישראלית הוכיח עצמו כגורם מעצב
לאדם ולסביבתו.
ילדים משחקים הם גם ילדים לומדים. ילדים הלומדים טוב יותר בכיתה
ולומדים גם להכיר את השכנים שלהם, הנמצאים לפעמים מעבר להרי
החושך החברתיים, אף שהם גרים מעבר לרחוב.
הספורט עושה שלום, החינוך מרחיב אופקים ומפעלות החינוך שלנו בונה
גשרים בינם ובין כולנו.
בהיקפה הרחב ופועלה הייחודי מהווה העמותה את אחד המפעלים
החינוכיים-חברתיים הגדולים והמשפיעים ביותר בישראל.
אנחנו צריכים עוד מהדבר הטוב הזה.
 
                                                                                       בברכה,
                                                                                    אברהם בורג
                                                                                          יו"ר